தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parutti-parutti

 • parutti

  129. pAlai
  'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
  n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
  n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
  alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
  5
  kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
  kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
  tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
  poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
  pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
  10
  n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
  kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
  kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
  ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
  aruj curam ariyaalla; vAr kOl
  15
  tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
  kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
  n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
  am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:08:03(இந்திய நேரம்)