தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ciccili(ciral)-ciccili(ciral)

 • ciccili(ciral)

  106. marutam
  eri akain'tanna tAmaraip pazanattu,
  pori akain'tanna pogku pal ciRu mIn,
  veRi koL pAcaTai, uNIiyar, paippayap
  paRai tapu mutu ciral acaipu van'tu irukkum
  5
  tuRaikEz Uran peNTu tan kozun'anai
  n'ammoTu pulakkum enpa n'Am atu
  ceyyAm Ayinum, uyyAmaiyin,
  ceRitoTi teLirppa vIci, ciRitu avaN
  ulaman'tu varukam cenmO tOzi!
  10
  oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
  veLiRu il kaRpin maNTu amar aTutoRum
  kaLiRu peRu valcip pANan eRiyum
  taNNumaik kaNNin alaiiyar, tan vayiRE.
  talaimakaL tannaip puRagkURinALAkak kETTa parattai, avaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr

  286. marutam
  veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
  vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
  mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
  kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
  5
  Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
  varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
  tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
  vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
  enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
  10
  aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
  taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
  pin AkummE, munniyatu muTittal;
  anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
  ariya periyOrt teriyugkAlai,
  15
  n'ummOr annOr mATTum, inna
  poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
  mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?
  'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:28:57(இந்திய நேரம்)