தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ARukampul(patavu)-aRukampul(patavu)

 • aRukampul(patavu)

  136. marutam
  maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
  varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
  puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
  am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
  5
  cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
  kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
  paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
  vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
  pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
  10
  men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
  pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
  tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
  maNNu maNi anna mAitazp pAvait
  taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
  15
  tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
  mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
  izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
  tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
  'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
  20
  murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
  perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
  uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
  Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
  uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
  25
  maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
  n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
  parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
  curumpu imir Aymalar vEyn'ta
  irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

  139. pAlai
  tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
  imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
  ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
  n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
  5
  Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
  InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
  vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
  putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
  taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
  10
  veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
  vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
  arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
  parappiyavaipOR pAay, pala uTan
  15
  n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
  innum vArAr Ayin n'annutal!
  yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
  karuvik kAr iTi irIiya
  paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:09:14(இந்திய நேரம்)