தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ViLagkani-viLagkani

 • viLagkani

  219. pAlai
  cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
  Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
  'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
  pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
  5
  pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
  'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
  n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
  'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
  n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
  10
  aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
  maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
  'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
  cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
  pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
  15
  azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
  kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
  maTat takai meliyac cAay,
  n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  394. mullai
  kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
  ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
  itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
  kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
  5
  Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
  cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
  iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
  iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
  putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
  10
  punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
  pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
  mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
  kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
  maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
  15
  manRa irum putal oLikkum
  punpula vaippin em ciRu n'al UrE.
  iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:20:42(இந்திய நேரம்)