தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'A-n'A

 • n'ari

  193. pAlai

  kAn uyar marugkil kavalai allatu,

  vAnam vENTA vil Er uzavar

  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,

  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,

  5

  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,

  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;

  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu

  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,

  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi

  10

  kol paci mutu n'ari valci Akum

  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip

  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,

  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL

  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.

  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  274. mullai

  iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,

  iku peyal azi tuLi talaii, vAnam

  paruvam ceyta pAnAT kagkul,

  ATu talait turuvin tOTu EmArppa,

  5

  kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,

  tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,

  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,

  taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,

  maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,

  10

  teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,

  muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum

  taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar

  mullai cAnRa kaRpin

  mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.

  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr


  337. pAlai

  'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta

  mAri Irn' taLir anna mEni,

  pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,

  Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin

  5

  avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar

  kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,

  tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip

  paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,

  'uNNA marugkul innOn kaiyatu

  10

  pon Akutalum uNTu' ena, konnE

  taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,

  tiRan il citAar vaRumai n'Okki,

  ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,

  koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,

  15

  vari maral iyavin oru n'ari ERRai,

  veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,

  kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,

  mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,

  emiyam kazitan'tOyE pani iruL

  20

  perug kali vAnam talaiiya

  irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

  munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO


  375. pAlai

  'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin

  inaital AnAy' enRicin ikuLai!

  ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar

  kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum

  5

  kallA iLaiyar kalitta kavalai,

  kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum

  n'eyttOr ATiya mallal moci viral,

  atta eruvaic cEval cErn'ta

  arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,

  10

  ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan

  viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni

  kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,

  cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,

  vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,

  15

  konRa yAnaik kOTTin tOnRum,

  ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr

  n'Oy ilar peyartal aRiyin,

  AzalamannO, tOzi! en kaNNE.

  piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:23:52(இந்திய நேரம்)