தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Iyal

 • Iyal

  8. kuRijci
  Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
  kurumpi valcip perug kai ERRai
  tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
  pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
  5
  ariya allaman ikuLai! 'periya
  kEzal aTTa pEzvAy ERRai
  palA amal aTukkam pulAva Irkkum
  kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
  vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
  10
  paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
  piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
  eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
  minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
  15
  tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
  ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
  n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
  aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

  394. mullai
  kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
  ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
  itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
  kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
  5
  Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
  cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
  iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
  iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
  putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
  10
  punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
  pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
  mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
  kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
  maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
  15
  manRa irum putal oLikkum
  punpula vaippin em ciRu n'al UrE.
  iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:27:56(இந்திய நேரம்)