தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Panai(peNNai,pOn'tai)-panai(peNNai,pOn'tai)

 • panai(peNNai,pOn'tai)

  40. n'eytal
  kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
  n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
  mIn Ar kurukin men paRait tozuti
  kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
  5
  acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
  tAzai taLarat tUkki, mAlai
  azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
  kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
  tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
  10
  aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
  aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
  vAraRkatilla tOzi! kazani
  veNNel arin'ar pinRait tatumpum
  taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
  15
  ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
  akamaTal cEkkum tuRaivan
  in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

  50. n'eytal
  kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
  n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
  vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
  mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
  5
  pakalum n'amvayin akalAnAkip
  payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
  iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
  'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
  mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
  10
  collin evanO pANa! 'elli
  manai cEr peNNai maTi vAy anRil
  tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
  kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
  oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.
  tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

  120. n'eytal
  n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
  cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
  paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
  ellai paippayak kazippi, kuTavayin
  5
  kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
  matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
  peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
  mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
  azal toTagkinaLE peruma! atanAl
  10
  kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
  n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
  val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
  cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
  15
  anRil akavum AgkaN,
  ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
  tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  238. kuRijci
  mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
  InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
  maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
  iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
  5
  paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
  maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
  taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
  n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
  irug kal viyal aRai civappa Irkkum
  10
  perug kal n'ATa! piritiAyin,
  marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
  izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
  mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
  kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
  15
  n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
  pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
  men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
  taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  290. n'eytal
  kuTumik kokkin paig kAR pETai,
  iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
  kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
  n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
  5
  alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
  paital piLLai tazIi, oyyena,
  am kaN peNNai anpuRa n'aralum
  ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
  kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
  10
  taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
  maNavA munnum evanO tOzi!
  veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
  teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
  curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
  15
  maNi Er mAN n'alam orIi,
  pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

  305. pAlai
  pakalinum akalAtAki, yAmam
  taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
  taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
  pani mIkkUrum paital pAnAL,
  5
  pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
  parukuvanna kAtaloTu tiruki,
  mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
  Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
  aruLilALar poruLvayin akala,
  10
  evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
  yAn evan uLenO tOzi! tAnE
  parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
  oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
  uLLE kanalum uLLam mellenak
  15
  kanai eri piRappa Utum
  n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  310. n'eytal
  kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
  n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
  tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
  pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
  5
  kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
  ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
  tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
  kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
  peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
  10
  kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
  inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
  pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
  kUum kaNNaHtE teyya Agka
  uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
  15
  iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
  urum icaip puNari uTaitarum
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.
  talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

  333. pAlai
  'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
  Aka mEni am pacappu Ura,
  azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
  pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
  5
  tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
  evvam perumai uraippin; cey poruL
  vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
  n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
  kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
  10
  tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
  vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
  yAnaip peru n'irai vAnam payirum
  malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
  n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
  15
  payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
  n'in vAy in mozi n'al vAyAka
  varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
  avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
  pacalai mAytal eLituman tilla
  20
  cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
  maRutaral uLLattar eninum,
  kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

  360. n'eytal
  pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
  oru kAl Urtip paruti am celvan
  kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
  taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
  5
  n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
  veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
  uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
  an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
  van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
  10
  perum pulampinaLE teyya; atanAl,
  pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
  tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
  n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
  kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
  15
  iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
  ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
  anRil cEkkum munRil, pon ena
  n'al malar n'aRu vI tAam
  punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

  365. pAlai
  akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
  pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
  cinaval pOkiya punkaN mAlai,
  atta n'aTukal AL ena utaitta
  5
  kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
  irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
  kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
  varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
  enRUz vej curam tan'ta n'IyE
  10
  tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
  uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
  mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
  pUtam tan'ta pori arai vEgkait
  taN kamaz putu malar n'ARum
  15
  am cil Oti Ay maTat takaiyE.
  talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  400. n'eytal
  n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
  manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
  kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
  pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
  5
  n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
  koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
  n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
  n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
  kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
  10
  vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
  pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
  matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
  punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
  kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
  15
  pAl kaNTanna Utai veN maNal,
  kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
  ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
  iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
  mellam pulampan van'ta jAnRai,
  20
  pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
  n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
  viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
  poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
  putuvatu AkinRu amma paza viRal,
  25
  pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
  n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!
  talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:04:22(இந்திய நேரம்)