தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PUz-pUz

 • pUz

  63. pAlai
  kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
  tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
  peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
  kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
  5
  muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
  perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
  karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
  ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
  ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
  10
  kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
  manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
  kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
  kallen cIRUr elliyin acaii
  mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
  15
  maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
  tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
  'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
  cEk kOL aRaiyum taNNumai
  kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.
  talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

  103. pAlai
  n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
  katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
  vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
  kAmar cEval Emam cEppa;
  5
  muLi aril pulampap pOki, munAatu
  murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
  atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
  uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
  iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
  10
  vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
  INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
  n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
  n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
  tAnE cenRa n'alanum
  15
  n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?
  talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:29:28(இந்திய நேரம்)