தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Varaku-varaku

 • varaku

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  359. pAlai
  'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
  n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
  karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
  n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
  5
  evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
  vAnavarampan veLiyattu anna n'am
  mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
  aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
  perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
  10
  vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
  cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
  poyyA n'al icai mA vaN pulli,
  kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
  mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
  15
  aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
  peru varai attam iyagkiyOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  384. mullai
  'irun'ta vEn'tan arun' tozil muTittena,
  purin'ta kAtaloTu perun' tEr yAnum
  ERiyatu aRin'tanRu allatu, van'ta
  ARu n'ani aRin'tanROilenE; "tAay,
  5
  muyaR paRaz ukaLum mullai am puRavil,
  kavaik katir varakin cIRUr AgkaN,
  mel iyal arivai ilvayin n'iRIi,
  izimin" enRa n'in mozi maruNTicinE;
  vAn vazagku iyaRkai vaLi pUTTinaiyO?
  10
  mAn uru Aka n'in manam pUTTinaiyO?
  uraimati vAziyO, valava!' ena, tan
  varai maruL mArpin aLippanan muyagki,
  manaik koNTu pukkanan, n'eTun' takai;
  virun'tu Er peRRanaL, tirun'tizaiyOLE.
  vinai muRRiya talaimakanatu varavu kaNTu, uzaiyar colliyatu. - okkUr mAcAttiyAr

  393. pAlai
  kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
  vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
  ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
  mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
  5
  kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
  kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
  akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
  vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
  paNNai veN pazattu arici Eyppa,
  10
  cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
  toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
  uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
  AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
  kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
  15
  iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
  kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
  matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
  n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
  tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
  20
  vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
  n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
  uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
  takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
  pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
  25
  vEnil atiral vEyn'ta n'in
  EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:19:33(இந்திய நேரம்)