தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PUnai(veruku)-pUnai(veruku)

 • pUnai(veruku)

  73. pAlai
  pinnoTu muTitta maNNA mucci
  n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
  veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
  oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
  5
  vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
  n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
  'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
  en azipu iragkum n'innoTu yAnum
  ARu anRu ennA vERu al kATci
  10
  iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
  kANiya vammO kAtal am tOzi!
  koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
  maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
  Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
  15
  piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
  viTu poRic cuTarin minni, avar
  cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.
  talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

  297. pAlai
  pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
  AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
  n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
  ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
  5
  irug kavin illAp perum pun tATi,
  kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
  marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
  peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
  iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
  10
  ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
  cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
  n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
  ezutiyanna koTi paTu verukin
  pULai anna pogku mayirp piLLai,
  15
  mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
  ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
  eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
  veru varu kAnam, n'ammoTu,
  'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?
  poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  391. pAlai
  pArval verukin kUr eyiRRu anna
  vari men mukaiya n'uN koTi atiral
  malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
  vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
  5
  tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
  taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
  poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
  paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
  inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
  10
  paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
  vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
  vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
  kunRu puku pAmpin tOnRum,
  enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:25:07(இந்திய நேரம்)