தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATu(takA, MaRi, KaTA)

 • ATu(takA, maRi, kaTA)

  94. mullai
  tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
  kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
  vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
  maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
  5
  taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
  vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
  aitu paTu koLLi agkai kAya,
  kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
  ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
  10
  mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
  karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
  Arvam ciRan'ta cAyal,
  irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!
  vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

  101. pAlai
  amma vAzi, tOzi! 'immai
  n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
  tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
  takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
  5
  cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
  vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
  tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
  n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
  aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
  10
  kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
  inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
  akal iru vicumpiRku OTam pOla,
  pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
  uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
  15
  pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
  taN kAr Aliyin, tAvana utirum
  pani paTu pal malai iRan'tOrkku
  munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  104. mullai
  vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
  ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
  ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
  vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
  5
  mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
  n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
  vAgkucinai poliya ERi; putala
  pUg koTi avaraip poy ataL anna
  uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
  10
  mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
  pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
  kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
  cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
  initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
  15
  pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
  Ay toTi arivai kUn'taR
  pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!
  vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  242. kuRijci
  arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
  curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
  maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
  avir poRi majjai ATum cOlai,
  5
  pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
  cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
  paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
  muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
  aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
  10
  aRiyA vElaR tarIi, annai
  veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
  maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
  cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
  n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
  15
  n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
  mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
  muyagkal iyaivatumannO tOzi!
  n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
  peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
  20
  cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
  piracam tUgkum cEN cimai
  varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

  274. mullai
  iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
  iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
  paruvam ceyta pAnAT kagkul,
  ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
  5
  kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
  tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
  maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
  10
  teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
  muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
  taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
  mullai cAnRa kaRpin
  mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

  292.kuRijci
  kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
  annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
  ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
  maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
  5
  Etil vElan kOtai tuyalvarat
  tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
  ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
  iravin mEyal marUum yAnaik
  kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
  10
  varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
  kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
  uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
  vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
  palavin pazattuL tagkum
  15
  malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
  veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  331. pAlai
  n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
  kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
  ATu paran'tanna, Inal eNkin
  tOTu cinai urIi uNTa miccil
  5
  paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
  kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
  kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
  cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
  cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
  10
  arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
  pANar Arppa, pal kalam utavi,
  n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
  vELiroTu porIiya, kazitta
  vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
  talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  394. mullai
  kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
  ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
  itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
  kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
  5
  Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
  cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
  iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
  iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
  putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
  10
  punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
  pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
  mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
  kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
  maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
  15
  manRa irum putal oLikkum
  punpula vaippin em ciRu n'al UrE.
  iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:21:46(இந்திய நேரம்)