தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ital(kavutAri, KATai)-ital(kavutAri, KATai)

 • ital(kavutAri, kATai)

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  387. pAlai
  tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
  ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
  varuvIr Akutal uraimin mannO
  pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
  5
  av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
  pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
  pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
  av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
  payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
  10
  varip puRa italin maNik kaT pETai
  n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
  ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
  vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
  n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
  15
  n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
  irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
  ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
  OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
  n'inRAgkup peyarum kAnam
  20
  cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.
  talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:27:48(இந்திய நேரம்)