தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

கரிசலாங்கண்ணி

 • சின்னி செடி / சோத்தாச்செடி

  முனைவர் ந.நாகராஜன்
  உதவிப் பேராசிரியர்
  தொல்லறிவியல் துறை

  தாவரவியல் பெயர் : : Acalypha fruticosa Forsk.

  குடும்பம் :Euphorbiaceae

  வளரிடம் : மலையடி வாரங்கள், முட்புதர்க் காடுகள் வளமுடனும், மிகுந்த பரவலாகவும் காணலாம்.

  வளரியல்பு : அடர்புதர் போன்ற சிறு செடி. இலைகள் முட்டை வடிவின. கீழே இளம் மஞ்சள் வண்ண சுரப்பிகள் கொண்டவை. பெண் மலர்கள் 3-5 , ஆண் மலர்கள் கதிரின் நுனியில் உள்ளன. மலரிதழ்கள் மென் உரோமங்கள் பரவியவை. மகரந்தபைகள் கோளம் – நீண்டு உருண்ட வடிவானவை, பூவடிச் செதில்கள் மணிவடிவின, கனிகள் 1-12 வரை.

  மருத்துவப் பயன்கள: உடல் தேற்றல், நஞ்சு நீக்குதல், செரிமானம் மிகுதல் ஆகியன. இலையுடன் வெங்காயம் சேர்த்தரைத்துச் சாப்பிட்டு வர கடி நஞ்சுகள் அகலும். வேர்க் கசாயம் குடித்து வர சிறுநீர்த் தொற்றும் அகலும். பசுந்தாள் உரமாக விவசாயிகளுக்குப் பயன்படுகிறது.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-09-2016 19:34:54(இந்திய நேரம்)