தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

சிறு கட்டுக் கொடி

 • சிறு கட்டுக் கொடி

  முனைவர் ம.செகதீசன்,

  பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

  சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

  கட்டுக்கொடி

  வழக்குப் பெயர் : சிறு கட்டுக் கொடி

  தாவரவியல் பெயர் : Cocculus hirsutus Dielis.

  குடும்பம் : Menispermaceae

  வளரும் இடம்: தமிழகத்தின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணப்படும்.

  பயன்படும் பாகம் : இலை, வேர்.

  மருத்துவப் பயன்கள் : இரத்தப் பேதி, சீதபேதி, மூலக்கடுப்பு எரிச்சல், நீரழிவு, களைப்பு, ஆயாசம், தேக எரிவு ஆகியவற்றிற்குக் குணமளிக்கும் தன்மை இலைகளில் காணப்படுகின்றது.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-09-2016 19:55:10(இந்திய நேரம்)