தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

கரிசலாங்கண்ணி

 • ஆடுதீண்டாப்பாளை

  முனைவர் ந.நாகராஜன்
  உதவிப் பேராசிரியர்
  தொல்லறிவியல் துறை

  தாவரவியல் பெயர் : Aristolochia bracteolate Lam.

  குடும்பம் : Aristolochiaceae

  வளரிடம் : சமவெளிகள், கடற்கரையோரங்கள், தரிசு நிலங்கள் மற்றும் சாலையோரங்களில் காணப்படும்.

  வளரியல்பு : நிலம்படிந்து பெரும்பாலும் வளர்ச்சி குறைந்த சிறுசெடி, இலைகள் இதயம் சிறுநீரக வடிவானவை. அடியிலிருந்து 5. நரம்புள்ளவை. பூவடிச் செதில்கள் இதயம்–உருண்டை வடிவானவை. மலர்கள் கருஞ்சிவப்பு விதைகள் இதய வடிவானவை.

  மருத்துவப் பயன்கள:எல்லாப் பாகங்களும் மருத்துவப் பயனுடையன. வயிற்றுப்பூச்சிக் கொல்லியாகவும், மாத விலக்கைத் தூண்டும் மருந்தாகவும், பேறு கால வலியை மிகுக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படும். வேர்ச் சூரணம் 10 கிராம் வெந்நீரில் கொடுக்க மகப்பேறு வேதனை தீர்ந்து சுகப்பேறு ஆகும்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-09-2016 19:34:33(இந்திய நேரம்)