தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

கருப்புப் பானை வகை

 • கருப்புப் பானை வகை

  முனைவர் வீ.செல்வகுமார்
  உதவிப் பேராசிரியர்
  கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை

  இது முழுவதும் கருப்பு நிறமுடைய பானை வகையாகும் (All Black ware). இப்பானை வகை இரும்புக்காலம்-வரலாற்றுத் துவக்ககாலத்தைச் சேர்ந்தது. இது இரும்புக்கால/பெருங்கற்கால ஈமச்சின்னங்களில் காணப்படுகின்றது.

  கருப்புப் வகைப் பானையில்
  உள்ள கலம் தாங்கி (ring stand)

  சிறப்பு :

  இதன் மேற்பகுதி நன்கு மெருகேற்றப்பட்டு வழவழப்பாகவும், கருப்பாகவும் காணப்படுகின்றது.

  பானை வடிவங்கள் :

  இதில் கிண்ணங்கள், கலம் தாங்கிகள் (ring stand) ஆகிய பானை வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-09-2016 12:41:07(இந்திய நேரம்)