தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

81-90

 • 81-90

  81. kuRijci
  ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
  pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
  putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
  utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
  n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
  kaTalum kAnalum tOnRum
  maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.
  tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

  82. kuRijci
  vAr uRu vaNar katuppu uLari, puRam cErpu,
  'azAal' enRu n'am azuta kaN tuTaippAr;
  yAr Akuvar kol?-tOzi!-cAral
  perum punak kuRavan ciRu tinai maRukAl
  kozug koTi avarai pUkkum
  arum pani aRciram vArAtOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL 'varuvar' enRu vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kaTuvan maLLan

  83. kuRijci
  arum peRal amiztam Arpatam Akap
  perum peyar ulakam peRIiyarO, annai-
  tam il tamatu uNTanna cinaitoRum
  tIm pazam tUgkum palavin
  Ogku malai n'ATanai, 'varum' enROLE!
  talaimakan varain'tu eytutal uNarttiya ceviliyait tOzi vAzttiyatu. - veNpUtan

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  85. marutam
  yArinum iniyan; pEr anpinanE-
  uLLUrk kurIit tuLLun'aTaic cEval
  cUl mutir pETaikku Inil izaiiyar,
  tEm potik koNTa tIm kazaik karumpin
  n'ARA veN pU kozutum
  yANar Uran pANan vAyE.
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut tOzi colli, vAyil maRuttatu. - vaTama vaNNakkan tAmOtaran

  86. kuRijci
  ciRai pani uTain'ta cEyari mazaik kaN
  poRai aru n'OyoTu pulampu alaik kalagki,
  piRarum kETkun'ar uLarkol?-uRai ciRan'tu,
  Utai tURRum kUtir yAmattu,
  An n'uLampu ulamputoRu uLampum
  n'A n'avil koTu maNi n'alkUr kuralE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - veNkoRRan

  87. kuRijci
  'manRa marAatta pEem mutir kaTavuL
  koTiyOrt teRUum' enpa; yAvatum
  koTiyar allar em kunRu kezu n'ATar;
  pacaiip pacan'tanRu, n'utalE;
  jekiza jekizn'tanRu, taTa men tOLE.
  talaimakaL teyvattiRkup parAayatu. - kapilar

  88. kuRijci
  oli veL aruvi Ogku malai n'ATan,
  ciRu kaT perug kaLiRu vayap puli tAkkit
  tol muraN collum tun aruj cAral,
  n'aTu n'AL varutalum varUum;
  vaTu n'ANalamE-tOzi!-n'AmE.
  iravukkuRi n'Ern'ta vAyppATTAl tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -maturaik katakkaNNan

  89. marutam
  pA aTi urala pakuvAy vaLLai
  Etil mAkkaL n'uvaRalum n'uvalpa;
  azivatu evankol, ip pEtai UrkkE?-
  perum pUN poRaiyan pEem mutir kollik
  karug kaT teyvam kuTavarai ezutiya
  n'al iyal pAvai anna im
  mel iyal kuRumakaL pATinaL kuRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi tannuLLE colluvALAyc colliyatu;talaimakaRkup pAgkAyinAr kETpac colli, vAyil maRuttatUum Am. - paraNar

  90. kuRijci
  eRRO vAzi?-tOzi!-muRRupu
  kaRi vaLar aTukkattu iravil muzagkiya
  magkul mA mazai vIzn'tena, pogku mayirk
  kalai toTa izukkiya pU n'ARu palavuk kani,
  varai izi aruvi uNtuRait tarUum
  kunRa n'ATan kENmai
  men tOL cAyttum cAlpu InRanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRamAkattOzi kURiyatu. - maturai ezuttALan cEn'tan pUtan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:53(இந்திய நேரம்)