தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEppampU-vEppampU

 • vEppampU

  24. mullai
  karug kAl vEmpin oN pU yANar
  ennai inRiyum kazivatukollO?
  ARRu ayal ezun'ta veN kOTTu atavattu
  ezu kuLiRu mititta oru pazam pOlak
  kuzaiya, koTiyOr n'AvE,
  kAtalar akala, kallenRavvE.
  paruvag kaNTu ARRALAkiya kizatti uraittatu. - paraNar

  281. pAlai
  veN maNaR potuLiya
  paig kAl karukkin
  kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
  atta vEmpin amalai vAn pUc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kunRu talaimaNan'ta kAnam
  cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?
  piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:13:42(இந்திய நேரம்)