தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

111-120

 • 111-120

  111. kuRijci
  men tOL n'ekiztta cellal, vElan,
  'venRi n'eTu vEL' ennum; annaiyum,
  atu ena uNarum Ayin, AyiTaik
  kUzai irum piTik kai karan'tanna
  kEz irun' tuRukal kezu malai n'ATan
  vallE varuka-tOzi!-n'am
  illOr peru n'akai kANiya ciRitE!
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL vERupATu kaNTu veRiyeTuppak karutiya tAyatu n'ilaimai talaimakaTkuc colluvALAy, talaivan ciRaippuRamAkat tOzi kURiyatu. - tInm

  112. kuRijci
  kauvai ajcin, kAmam eykkum;
  eL aRa viTinE, uLLatu n'ANE;
  perug kaLiRu vAgka murin'tu n'ilam paTAa
  n'AruTai ociyal aRRE-
  kaNTicin, tOzi!-avar uNTa en n'alanE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - AlattUr kizAr

  113. marutam
  Urkkum aNittE, poykai; poykaikkuc
  cEyttum anRE, ciRu kAnyARE:
  irai tEr veN kuruku allatu yAvatum
  tunnal pOkinRAl, pozilE; yAm em
  kUzaikku erumaNam koNarkam cERum;
  ANTum varukuvaL perum pEtaiyE.
  pakaRkuRi n'Ern'ta talaimakaRkuk kuRippinAl kuRiyiTam peyarttuc colliyatu.- mAtIrttan

  114. n'eytal
  n'eytal parappil pAvai kiTappi,
  n'inkuRi van'tanen, iyal tErk koNka!-
  celkam; cela viyagkoNmO-alkalum,
  Aral arun'ta vayiRRa
  n'Arai mitikkum, en makaL n'utalE,
  iTattuyttu n'Igkum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - ponnAkan

  115. kuRijci
  peru n'anRu ARRin, pENArum uLarE?
  oru n'anRu uTaiyaL Ayinum, puri mANTu,
  pulavi tIra aLimati-ilai kavarpu,
  ATu amai ozukiya taN n'aRuj cAral,
  menn'aTai maraiyA tujcum
  n'an malai n'ATa!-n'in alatu ilaLE.
  uTanpOkku oruppaTuttu mILum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - kapilar

  116. kuRijci
  yAn n'ayan'tu uRaivOL tEm pAy kUn'tal,
  vaLam kezu cOzar uRan'taip perun' tuRai
  n'uN maNal aRal vArn'tanna,
  n'al n'eRiyavvE; n'aRun' taNNiyavE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu - iLagkIran.

  117. n'eytal
  mAri Ampal anna kokkin
  pArval ajciya paruvaral Ir jeNTu
  kaNTal vEr aLaic celIiyar, aNTar
  kayiRu ari eruttin, katazum tuRaivan
  vArAtu amaiyinum amaika!
  ciRiyavum uLa INTu, vilaijar kaivaLaiyE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kunRiyanAr

  118. n'eytal
  puLLum mAvum pulampoTu vatiya
  n'aLLena van'ta n'Ar il mAlai,
  palar puku vAyil aTaippak kaTavun'ar,
  'varuvIr uLIrO?' enavum,
  vArAr-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  varaivu n'ITTittavazi, talaimakaL pozutu kaNTu tOzikkuc colliyatu.- n'annAkaiyAr

  119. kuRijci
  ciRu veL aravin av varik kuruLai
  kAna yAnai aNagkiyA agku-
  iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
  vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr

  120. kuRijci
  illOn inpam kAmuRRAagku,
  aritu vETTanaiyAl-n'ejcE!-kAtali
  n'allaL Akutal aRin'tAgku
  ariyaL Akutal aRiyAtOyE.
  alla kuRippaTTu mILum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirin'tavazik kalagkiyatUum Am. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:14(இந்திய நேரம்)