தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

YA-yA

 • yA

  37. pAlai
  n'acai peritu uTaiyar; n'alkalum n'alkuvar;
  piTi paci kaLaiiya perug kai vEzam
  men cinai yAam poLikkum
  anpina-tOzi!-avar cenRa ARE.
  tOzi, 'kaTitu varuvar' enRu, ARRuvittatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  224. pAlai
  kavalai yAtta avala n'IL iTaic
  cenROr koTumai eRRi, tujcA
  n'Oyinum n'Oy AkinRE-kUvaR
  kurAl An paTu tuyar irAvil kaNTa
  uyartiNai Uman pOlat
  tuyar poRukkallEn, tOzi n'OykkE.
  piriviTai 'iRan'tupaTum' enak kavanRa tOzi kETpak kizatti uraittatu.- kUvan main'tan

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  255. pAlai
  pottu il kAza atta yAattup
  pori arai muzumutal uruva kutti,
  maRam kezu taTak kaiyin vAgki, uyagku n'aTaic
  ciRu kaT peru n'irai uRu paci tIrkkum
  taTa maruppu yAnai kaNTanar-tOzi!-
  tam kaTan iRIiyar eNNi, iTamtoRum
  kAmar poruTpiNip pOkiya
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  'iTain'inRu mILvar' enak kavanRa kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kaTuku perun' tEvan

  307. pAlai
  vaLai uTaittanaiyatu Aki, palar toza,
  cev vAy vAnattu aiyenat tOnRi,
  innAp piRan'tanRu, piRaiyE; annO,
  maRan'tanarkollO tAmE-kaLiRu tan
  uyagkun'aTai maTappiTi varuttam n'OnAtu,
  n'ilai uyar yAam tolaiyak kutti,
  veN n'Ar koNTu, kai cuvaittu, aNNAn'tu,
  azugkal n'ejcamoTu muzagkum
  atta n'IL iTai azap pirin'tOrE?
  piriviTaik kaTujcoR colliya tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaTampanUrc cANTiliyan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:04:49(இந்திய நேரம்)