தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

351-360

 • 351-360

  351. n'eytal
  vaLaiyOy! uvan'ticin-viraivuRu koTun' tAL
  aLai vAz alavan kUr ukir varitta
  Ir maNal malir n'eRi citaiya, izumena
  urum icaip puNari uTaitarum tuRaivaRku
  urimai ceppinar n'amarE; virialarp
  punnai Ogkiya pulAl am cEri
  in n'akai AyattArOTu
  innum aRRO, iv azugkal UrE?
  talaimakan tamar varaivoTu van'tavazi, 'n'amar avarkku varaivu n'ErArkollO?'enRu ajciya talaimakaTkut tOzi varaivu malin'tatu. - ammUvan

  352. pAlai
  n'eTu n'Ir Ampal aTaip puRattanna
  koTu men ciRaiya kUr ukirp paRavai
  akal ilaip palavin cAral munni,
  pakal uRai mutu maram pulampap pOkum
  ciRu pun mAlai uNmai
  aRivEn-tOzi-! avark kANA UgkE.
  piriviTait tOzikkuk kizatti melin'tu kURiyatu. - kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr

  353. kuRijci
  Ar kali veRpan mArpu puNai Aka,
  kOTu uyar n'eTu varaik kavAan, pakalE,
  pATu in aruvi ATutal initE;
  n'irai itaz porun'tAk kaNNOTu, iravil,
  pajci veN tiri cej cuTar n'al il
  pinnu vIz ciRupuRam tazIi,
  annai muyagkat tuyil innAtE.
  pakaRkuRi van'tozukum talaimakan veLippATajci iravukkuRi n'ayan'tAnatu kuRippaRin'ta tOzi, iravinkaN annaiyatu kaval aRin'tu, pinnum 'pakaRkuRiyE n'anRu, av ira

  354. marutam
  n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
  Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
  taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
  am taN poykai en'tai em Urk
  kaTum pAmpu vazagkum teruvil
  n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?
  parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

  355. kuRijci
  peyal kAl maRaittalin, vicumpu kANalarE;
  n'Ir paran'tu ozukalin, n'ilam kANalarE;
  ellai cERalin, iruL peritu paTTanRu;
  pallOr tujcum pAnAL kagkul
  yAgku van'tanaiyO?-Ogkal veRpa!-
  vEgkai kamazum em ciRukuTi
  yAgku aRin'tanaiyO? n'OkO yAnE.
  iravukkuRi n'Ern'ta talaimakaRkut tOzi n'on'tu kURiyatu. - kapilar

  356. pAlai
  n'izal AnRu avin'ta n'Ir il Ar iTaik
  kazalOn kAppap kaTukupu pOki,
  aRucunai marugkin maRukupu ven'ta
  vev veg kaluzi tavvenak kuTikkiya
  yAgku vallun'aLkol tAnE-En'tiya
  cem poR punai kalattu am porik kalan'ta
  pAlum pala ena uNNAL,
  kOl amai kuRun' toTit taLir annOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy uraittatu. - kayamanAra.

  357. kuRijci
  muni paTar uzan'ta pATu il uNkaN
  pani kAl pOzn'tu, paNai ezil jekiz tOL,
  melliya Akalin mEvarat tiraNTu,
  n'alla ennum collai manniya-
  Enal am ciRu tinai kAkkum cENOn
  jekiziyin peyarn'ta n'eTu n'al yAnai
  mIn paTu cuTar oLi verUum
  vAn tOy veRpan maNavA UgkE.
  tOzi kizavan kETkum aNmaiyanAkak kizattikkuc colliyatu. - kapilar

  358. marutam
  vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
  eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
  cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
  varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
  taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
  pal An kOvalar kaNNic
  collupa anna, mullai veN mukaiyE.
  talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

  359. marutam
  kaNTicin-pANa!-paNpu uTaittu amma:
  mAlai virin'ta pacu veN n'ilavin
  kuRug kAR kaTTil n'aRum pUj cEkkai,
  paLLi yAnaiyin uyirttanan n'acaii,
  putalvaR tazIiyinan viRalavan;
  putalvan tAy avan puRam kavaiiyinaLE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTip peRAtu, tAnE pukkuk kUTiyatu kaNTu tOzi, pANaRkuc colliyatu. - pEyan.

  360. kuRijci
  veRi ena uNarn'ta vElan n'Oy marun'tu
  aRiyAn Akutal annai kANiya,
  arum paTar evvam inRu n'Am uzappinum,
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  piTik kai anna perug kural Enal
  uN kiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  cilampin cilampum cOlai
  ilagku malai n'ATan iravinAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, veRi ajciya tOzikkuc colluvALAyt talaivi colliyatu - maturai Izattup pUtan tEvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:31:02(இந்திய நேரம்)