தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

161-170

 • 161-170

  161. kuRijci
  pozutum ellinRu; peyalum OvAtu,
  kazutu kaN panippa vIcum; atantalaip
  pulippal tAlip putalvan pulli,
  'annA!' ennum, annaiyum: annO!
  en malain'tanankol tAnE-tan malai
  Aram n'ARum mArpinan
  mAri yAnaiyin van'tu n'inRananE?
  iravukkuRikkaN van'ta talaimakanaik kAppumikutiyAn etirppaTap peRAta talaimakaL, piRRaijAnRu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - n'a

  162. mullai
  kAr puRan'tan'ta n'IruTai viyan pulattup
  pal A pukutarUum pullen mAlai-
  mullai! vAziyO, mullai!-n'I n'in
  ciRu veN mukaiyin muRuval koNTanai;
  n'akuvai pOlak kATTal
  takumO, maRRu-itu tamiyOrmATTE?
  vinai muRRi mILum talaimakan mullaikku uraippAnAy uraittatu.- karuvUrp pavuttiran.

  163.n'eytal
  yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
  ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
  mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
  veL vIt tAzai tirai alai
  n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?
  tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

  164. marutam
  kaNaik kOTTu vALaik kamaj cUl maTa n'Aku
  tuNart tEkkokkin tIm pazam katUum
  tonRu mutir vELir kunRUrk kuNAtu
  taN perum pauvam aNagkuka-tOzi!-
  manaiyOL maTamaiyin pulakkum
  anaiyEm makizn'aRku yAm Ayinam eninE!
  kAtalparattai talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa uraittatu. - mAgkuTimarutan

  165. kuRijci
  makizn'tatan talaiyum n'aRa uNTAgku,
  vizain'tatan talaiyum n'I veytuRRanai-
  irug karai n'inRa uppu oy cakaTam
  perum peyal talaiya vIin'tAgku, ivaL
  irum pal kUn'tal iyal aNi kaNTE.
  pinninRa talaimakan maRukkappaTTup peyarttum kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar.

  166. n'eytal
  taN kaTaR paTu tirai peyarttalin, veN paRai
  n'Arai n'irai peyarn'tu ayirai Arum,
  UrO n'anRuman, maran'tai;
  oru tani vaikin, pulampu AkinRE.
  kAppu mikutikkaN tOzi talaimakaTku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  167. mullai
  muLi tayir picain'ta kAn'taL mel viral,
  kazuvuRu kaligkam, kazAatu, uTIi,
  kuvaLai uNkaN kuyppukai kazumat
  tAn tuzan'tu aTTa tIm puLip pAkar
  'initu' enak kaNavan uNTalin,
  n'uNNitin makizn'tanRu oNNutal mukanE.
  kaTin'akar cenRa cevilittAy, n'aRRAykku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  168. pAlai
  mArip pittikattu n'Ir vAr kozu mukai
  irum panam pacug kuTai palavuTan potin'tu
  perum peyal viTiyal virittu viTTanna
  n'aRun' taNNiyaLE, n'al mA mEni;
  punaR puNai anna cAy iRaip paNait tOL
  maNattalum taNattalum ilamE;
  piriyin vAztal ataninum ilamE.
  poruL valikkum n'ejciRkuk kizavan uraittatu - ciRaikkuTi An'taiyAr

  169. marutam
  curam cel yAnaik kal uRu kOTTin
  teRRena iRIiyarO-aiya! maRRu yAm
  n'ummoTu n'akka vAl veL eyiRE:
  pANar pacumIn corin'ta maNTai pOla
  emakkum perum pulavu Aki,
  n'ummum peREem, iRIiyar em uyirE.
  kaRpuk kAlattut teLiviTai vilagkiyatu; init tOzi varaivu n'ITTittavazi varaivu kaTAyatUum Am. - veLLivItiyAr.

  170. kuRijci
  palarum kURuka, aHtu aRiyAtOrE-
  aruvi tan'ta n'AT kural eruvai
  kayam n'ATu yAnai kavaLam mAn'tum
  malai kezu n'ATan kENmai
  talaipOkAmai n'aRku aRin'tanen, yAnE,
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- karuvUr kizAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:49(இந்திய நேரம்)