தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

321-330

 • 321-330

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  322. kuRijci
  amarkkaN AmAn am cevik kuzavi
  kAnavar eTuppa verIi, inam tIrn'tu,
  kAnam n'aNNiya ciRukuTi paTTena,
  iLaiyar Ompa marIi, avaN n'ayan'tu,
  manai uRai vAzkkai valliyAgku,
  maruvin iniyavum uLavO?
  celvAm-tOzi!-olvAgku n'aTan'tE.
  talaimakan varavu uNarn'tu talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - aiyUr muTavan

  323. mullai
  ellAm evanO? pataTi vaikal-
  pANar paTumalai paNNiya ezAlin
  vAnattu ajcuvara n'al icai vIza,
  peyta pulattup pUtta mullaip
  pacu mukait tAtu n'ARum n'aRu n'utal
  arivai tOL-aNait tujcik
  kazin'ta n'AL ivaN vAzum n'ALE,
  vinaimuRRinAn pAkaRku uraittatu. - pataTi vaikalAr

  324. n'eytala
  koTun' tAL mutalaik kOL val ERRai
  vazi vazakku aRukkum kAnal am perun' tuRai,
  ina mIn irug kazi n'In'ti, n'I n'in
  n'ayan uTaimaiyin varuti; ivaL tan
  maTan uTaimaiyin uvakkum; yAn atu,
  kavai maka n'ajcu uNTAagku,
  ajcuval-peruma!-en n'ejcattAnE.
  ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'irA vArAvaraival' enRARku, tOzi atu maRuttu,varaivu kaTAyatu. - kavaimakan

  325. n'eytal
  'cERum cERum' enRalin, paNTait tam
  mAyac celavAc cettu, 'marugku aRRu
  mannik kazika' enREnE; annO!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  karug kAl veN kuruku mEyum
  perug kuLam AyiRRu, en iTaimulai n'iRain'tE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti melin'tu uraittatu.- n'annAkaiyAr

  326. n'eytal
  tuNaitta kOtaip paNaip perun' tOLinar
  kaTal ATu makaLir kAnal izaitta
  ciRu manaip puNarn'ta n'aTpE-tOzi!-
  oru n'AL tuRaivan tuRappin,
  pal n'AL varUum innAmaittE,
  ciRaippuRam.

  327. kuRijci
  'n'alkin vAzum n'alkUrn'tOrvayin
  n'ayan ilar Akutal n'anRu' ena uNarn'ta
  kunRa n'ATantanninum, n'anRum
  n'in n'ilai koTitAl-tIm kaluz un'ti!
  n'am manai maTa makaL, 'inna menmaic
  cAyalaL; aLiyaL' ennAy,
  vAzai tan'tanaiyAl, cilampu pullenavE.
  kizavan kETkum aNmaiyanAka, avan malaiyininRum varum yARRoTu uraippALAyk kizatti uraittatu. - ammUvan

  328. n'eytal
  ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
  alavan ciRu manai citaiya, puNari
  kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
  n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
  vil kezu tAnai vicciyar perumakan
  vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
  puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
  kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.
  varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar

  329. pAlai
  kAna iruppai vEnil veN pU
  vaLi poru n'eTuj cinai ujaRRalin, Ar kazalpu,
  kaLiRu vazagku ciRu n'eRi putaiyat tAam
  piRagkumalai aruj curam iRan'tavarp paTarn'tu,
  payil iruL n'aTun'AL tuyil aritu Aki,
  teL n'Ir n'ikarmalar puraiyum
  n'al malar mazaikkaNiRku eLiyavAl, paniyE.
  piriviTai melin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikku, 'yAn' ARRuval' enpatu paTac colliyatu. - OtalAn'taiyAr

  330. marutam
  n'alattakaip pulaitti pacai tOyttu eTuttut
  talaip puTaip pOkkit taN kayattu iTTa
  n'Irin piriyAp parUut tiri kaTukkum
  pEr ilaip pakanRaip poti aviz vAn pU
  in kaTug kaLLin maNam ila kamazum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRiyan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:41(இந்திய நேரம்)