தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AnRil-anRil

 • anRil

  57. n'eytal
  pU iTaippaTinum yANTu kazin'tanna
  n'Ir uRai makanRiR puNarcci pOlap
  pirivu aritu Akiya taNTAk kAmamoTu,
  uTan uyir pOkukatilla - kaTan aRin'tu,
  iruvEm Akiya ulakattu,
  oruvEm Akiya punmai n'Am uyaRkE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  160. kuRijci
  n'eruppin anna cen'talai anRil
  iRavin anna koTu vAyp peTaiyoTu,
  taTavin Ogku cinaik kaTciyil, pirin'tOr
  kaiyaRa n'aralum n'aLLen yAmattup
  perun' taN vATaiyum vArAr;
  iHtO-tOzi!-n'am kAtalar varavE?
  varaivu n'ITTippa ARRALAkiya talaimakaLai n'Okki, tOzi, 'varaivar' ena ARRuvippuzi, talaimakaL kURiyatu. - maturai marutan iLan'Akan.

  177. n'eytal
  kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
  tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
  manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
  anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
  varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
  pulappinum pirivu Agku ajcit
  taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
  kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

  301. kuRijci
  muzavu mutal araiya taTavu n'ilaip peNNaik
  kozu maTal izaitta ciRu kOR kuTampaik
  karug kAl anRiR kAmar kaTujcUl
  vayavup peTai akavum pAnAT kagkul,
  manRam pOzum in maNi n'eTun' tEr
  vArAtuAyinum, varuvatu pOlac
  cevimutal icaikkum aravamoTu
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-en kaNNE.
  varaiviTai vaippa, 'ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu.- kunRiyan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:19:23(இந்திய நேரம்)