தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VAkai (uzijcil)-vAkai (uzijcil)

 • vAkai (uzijcil)

  7. pAlai
  villOn kAlana kazalE; toTiyOL
  mel aTi mElavum cilampE; n'allOr
  yArkol? aLiyartAmE-Ariyar
  kayiRu ATu paRaiyin, kAl porak kalagki,
  vAkai veN n'eRRu olikkum
  vEy payil azuvam munniyOrE.
  celavinkaN iTaiccurattuk kaNTAr colliyatu. - perumpatumanAr

  39. pAlai
  'ven' tiRal kaTu vaLi pogkarp pOn'tena,
  n'eRRu viLai uzijcil vaRRal Arkkum
  malaiyuTai, aruj curam' enpa-n'am
  mulaiyiTai munin'ar cenRa ARE.
  piriviTai 'ARRal vENTum' enRa tOzikku, 'yAgganam ARRuvEn?' enat tanatu ARRAmai mikuti tOnRat talaimakaL kURiyatu. - auvaiyAr

  347. pAlai
  malku cunai ularn'ta n'alkUr curamutal
  kumari vAkaik kOluTai n'aRu vI
  maTa mAt tOkaik kuTumiyin tOnRum
  kAna n'IL iTai, tAnum n'ammoTu
  onRu maNam ceytanaL ivaL enin,
  n'anRE-n'ejcam!-n'ayan'ta n'in tuNivE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- kAvirip pUm paTTinattuc cEn'tan kaNNan

  369. pAlai
  atta vAkai amalai vAl n'eRRu,
  ari Ar cilampin, arici Arppak
  kOTai tUkkum kAnam
  celvAm-tOzi!-n'alkinar n'amarE.
  tOzi kizattikku uTan pOkku uNarttiyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:04:56(இந்திய நேரம்)