தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MarA-marA

 • marA

  22. pAlai
  n'Ir vAr kaNNai n'I ivaN oziya,
  yArO pirikiRpavarE?-cAral
  cilampu aNi koNTa valam curi marAattu
  vEnil am cinai kamazum
  tEm Ur oNNutal!-n'innoTum, celavE.
  celavukkuRippaRin'tu ARRALAkiya kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- cEramAn en'tai

  87. kuRijci
  'manRa marAatta pEem mutir kaTavuL
  koTiyOrt teRUum' enpa; yAvatum
  koTiyar allar em kunRu kezu n'ATar;
  pacaiip pacan'tanRu, n'utalE;
  jekiza jekizn'tanRu, taTa men tOLE.
  talaimakaL teyvattiRkup parAayatu. - kapilar

  92. n'eytal
  jAyiRu paTTa akal vAy vAnattu-
  aLiyatAmE-koTuj ciRaip paRavai,
  iRai uRa Ogkiya n'eRi ayal marAatta
  piLLai uLvAyc cerIiya
  irai koNTamaiyin, viraiyumAl celavE.
  kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl, pozutu kaNTu, colliyatu. - tAmOtaran

  211. pAlai
  am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
  n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
  ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
  tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
  vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
  ArAtu peyarum tumpi
  n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
  'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:04:20(இந்திய நேரம்)