தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Igkai

 • Igkai

  110. mullai
  vArAr Ayinum, varinum, avar n'amakku
  yAr AkiyarO-tOzi!-n'Ira
  n'Ilap paim pOtu uLari, putala
  pIli oN poRik karuviLai ATTi,
  n'uN muL Igkaic cev arumpu Uztta
  vaNNat tuym malar utira, taNNenRu
  innAtu eRitarum vATaiyoTu
  en AyinaLkol ennAtOrE?
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu; talaimakanaik koTumai kURit talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatUum Am. - kiLLimagkalag kizAr

  380. pAlai
  vicumpu kaN putaiyap pAay, vEn'tar
  venRu eRi muracin n'an pala muzagki,
  peyal AnAtE, vAnam; kAtalar
  n'ani cEy n'ATTar; n'am unnalarE;
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-Igkaiya
  vaNNat tuymalar utira
  munnart tOnRum panik kaTu n'ALE!
  panip paruvam kuRittup pirin'tAn talaimakan; piriya, paruva varavinkaN vERupaTuvALAyinum, 'katumena ARRuvippatu aritu' ennum karuttinaLAy,kUtirpparuvattu, talai

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:09:42(இந்திய நேரம்)