தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parun'tu-parun'tu

 • parun'tu

  207. pAlai
  'ceppinam celinE celavu aritu Akum' enRu,
  atta Omai am kavaTTu irun'ta
  inam tIr parun'tin pulampu koL teL viLi
  curam cel mAkkaTku uyavut tuNai Akum
  kal varai ayalatu tol vazagku ciRu n'eRi,
  n'al aTi poRippat tAayc
  cenRenak kETTa n'am Arvalar palarE.
  celavuk kuRippu aRin'tu. 'avar celvAr' enRu tOzi colla, kiztti uraittatu.- uRaiyan.

  283. pAlai
  'uLLatu citaippOr' uLar enappaTAar;
  illOr vAzkkai iravinum iLivu' enac
  colliya vanmai teLiyak kATTic
  cenRanar vAzi-tOzi-enRum
  kURRattanna kolai vEl maRavar
  ARRu irun'tu alki, vazagkun'arc cekutta
  paTu muTaip parun'tu pArttirukkum
  n'eTu mUtiTaiya n'Ir il ARE.
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi. 'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, 'avar piriya ARREnAyinEnallEn; avar pOna kAnattut tanmai n'inain'tu vERupaTTEn'. enRu, kizatti

  285. pAlai
  vaikA vaikal vaikavum vArAr;
  ellA ellai ellavum tOnRAr;
  yANTu uLarkollO?-tOzi!-INTu ivar
  colliya paruvamO ituvE; pal Uz
  pun puRap peTaiyoTu payiri, in puRavu
  imaikkaN Etu AkinRO!-jemait talai
  Un n'acaiip parun'tu irun'tu ukakkum
  vAn uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu vERupaTTa iTattu, vaRpuRuttum tOzikku, vanpuRai etirazin'tu,talaimakaL colliyatu. - pUtat tEvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:20:41(இந்திய நேரம்)