தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PalA (palavu)-palA (palavu)

 • palA (palavu)

  18. kuRijci
  vEral vEli vEr kOT palavin
  cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
  yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
  ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
  uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

  83. kuRijci
  arum peRal amiztam Arpatam Akap
  perum peyar ulakam peRIiyarO, annai-
  tam il tamatu uNTanna cinaitoRum
  tIm pazam tUgkum palavin
  Ogku malai n'ATanai, 'varum' enROLE!
  talaimakan varain'tu eytutal uNarttiya ceviliyait tOzi vAzttiyatu. - veNpUtan

  90. kuRijci
  eRRO vAzi?-tOzi!-muRRupu
  kaRi vaLar aTukkattu iravil muzagkiya
  magkul mA mazai vIzn'tena, pogku mayirk
  kalai toTa izukkiya pU n'ARu palavuk kani,
  varai izi aruvi uNtuRait tarUum
  kunRa n'ATan kENmai
  men tOL cAyttum cAlpu InRanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRamAkattOzi kURiyatu. - maturai ezuttALan cEn'tan pUtan

  153. kuRijci
  kunRak kUkai kuzaRinum, munRiR
  palavin iruj cinaik kalai pAyn'tu ukaLinum,
  ajcumman; aLittu-en n'ejcam!-iniyE,
  Ar iruT kagkul avarvayin
  cAral n'IL iTaic celavu AnAtE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozukukinRuzi, 'n'Am avarai vERupaTuttaRkuk kAraNam ennai?' enRa tOzikku, 'avar varavu n'amatu ARRAmaikkuk kAraNam Am' enat talaimak

  257. kuRijci
  vErum mutalum kOTum orAgkut
  toTutta pOlat tUgkupu toTarik
  kIz tAzvu anna vIz kOT palavin
  Arkali veRpan varutoRum, varUum;
  akalinum akalAtAki
  ikalum-tOzi!-n'am kAmattup pakaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - uRaiyUrc ciRukan'tan

  352. pAlai
  n'eTu n'Ir Ampal aTaip puRattanna
  koTu men ciRaiya kUr ukirp paRavai
  akal ilaip palavin cAral munni,
  pakal uRai mutu maram pulampap pOkum
  ciRu pun mAlai uNmai
  aRivEn-tOzi-! avark kANA UgkE.
  piriviTait tOzikkuk kizatti melin'tu kURiyatu. - kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr

  365. kuRijci
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizn'tu pani AnAvE-
  tun aru n'eTu varait tatumpi aruvi
  taNNen muzavin imiz icai kATTum
  marugkil koNTa palavin
  perug kal n'ATa! n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  'yAn varaiyun'tuNaiyum ARRavallaLO?' ena vinaviya kizavaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'alveLLi

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

  385. kuRijci
  palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
  cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
  ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
  iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
  peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
  anRai anna n'aTpinan;
  putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.
  vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:45(இந்திய நேரம்)