தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

151-160

 • 151-160

  151. pAlai
  vagkAk kaTan'ta ceg kAl pETai
  ezAl uRa vIzn'tena, kaNavaR kANAtu,
  kuzal icaik kurala kuRum pala akavum
  kunRu uRu ciRu n'eRi ariya ennAtu,
  'maRappu arug kAtali oziya
  iRappal' enpatu, INTu iLamaikku muTivE.
  poruL valikkappaTTa n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - tUgkalOri

  152. kuRijci
  yAvatum aRikilar, kazaRuvOrE-
  tAy il muTTai pOla, uTkiTan'tu
  cAyin allatu, piRitu evan uTaittE?
  yAmaip pArppin anna
  kAmam, kAtalar kaiyaRa viTinE,
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL, 'n'I ARRukinRilai' enRu.n'erugkiya tOzikkuc colliyatu. - kiLLimagkalag kizAr

  153. kuRijci
  kunRak kUkai kuzaRinum, munRiR
  palavin iruj cinaik kalai pAyn'tu ukaLinum,
  ajcumman; aLittu-en n'ejcam!-iniyE,
  Ar iruT kagkul avarvayin
  cAral n'IL iTaic celavu AnAtE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozukukinRuzi, 'n'Am avarai vERupaTuttaRkuk kAraNam ennai?' enRa tOzikku, 'avar varavu n'amatu ARRAmaikkuk kAraNam Am' enat talaimak

  154. pAlai
  yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
  uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
  irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
  poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
  porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
  tayagka irun'tu, pulampak kUum
  aruj cura vaippin kAnam
  pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan

  155. mullai
  mutaip punam konRa Arkali uzavar
  vitaik kuRu vaTTi pOtoTu potuLap
  pozutO tAn van'tanRE; 'mezuku AnRu
  Utu ulaip peyta pakuvAyt teN maNi
  maram payil iRumpin Arppa, curan izipu,
  mAlai n'ani virun'tu ayarmAr
  tEr varum' ennum urai vArAtE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tu colliyatu. - urOTakattuk kan'tarattan

  156. kuRijci
  pArppana makanE! pArppana makanE!
  cem pU murukkin n'al n'Ar kaLain'tu
  taNToTu piTitta tAzkamaNTalattup
  paTiva uNTip pArppana makanE!
  ezutAk kaRpin n'in coluLLum
  pirin'tOrp puNarkkum paNpin
  marun'tum uNTO? mayalO ituvE.
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan azin'tu kURiyatu. - pANTiyan EnAti n'eTugkaNNan

  157. marutam
  'kukkU' enRatu kOzi; atan etir
  tuTkenRanRu en tUu n'ejcam-
  tOL tOy kAtalarp pirikkum
  vAL pOl vaikaRai van'tanRAl enavE.
  pUppu eytiya talaimakaL uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  158. kuRijci
  n'eTu varai marugkin pAmpu paTa iTikkum
  kaTu vicai urumin kazaRu kural aLaiik
  kAloTu van'ta kamaj cUl mA mazai!
  Ar aLi ilaiyO n'IyE? pEr icai
  imayamum tuLakkum paNpinai;
  tuNai ilar, aLiyar, peNTir; iHtu evanE?
  talaimakan iravukkuRi van'tuzi, avan kETpat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu.- auvaiyAr.

  159. kuRijci
  'tazai aNi alkul tAgkal cellA
  n'uzai ciRu n'ucuppiRku evvam Aka,
  am mel Akam n'iRaiya vIgkik
  kommai vari mulai ceppuTan etirina;
  yAgku AkuvaLkol pUgkuzai?' ennum
  avala n'ejcamoTu ucAvAk
  kavalai mAkkaTTu-ip pEtai UrE.
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi ceRippaRivuRuttatu; uyir cela vERRu varaivu varinum atu mARRutaRku n'ikazn'tatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttan.

  160. kuRijci
  n'eruppin anna cen'talai anRil
  iRavin anna koTu vAyp peTaiyoTu,
  taTavin Ogku cinaik kaTciyil, pirin'tOr
  kaiyaRa n'aralum n'aLLen yAmattup
  perun' taN vATaiyum vArAr;
  iHtO-tOzi!-n'am kAtalar varavE?
  varaivu n'ITTippa ARRALAkiya talaimakaLai n'Okki, tOzi, 'varaivar' ena ARRuvippuzi, talaimakaL kURiyatu. - maturai marutan iLan'Akan.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:42(இந்திய நேரம்)