தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaNTOr-kaNTOr

 • kaNTOr

  7. pAlai
  villOn kAlana kazalE; toTiyOL
  mel aTi mElavum cilampE; n'allOr
  yArkol? aLiyartAmE-Ariyar
  kayiRu ATu paRaiyin, kAl porak kalagki,
  vAkai veN n'eRRu olikkum
  vEy payil azuvam munniyOrE.
  celavinkaN iTaiccurattuk kaNTAr colliyatu. - perumpatumanAr

  229. pAlai
  ivan ivaL aimpAl paRRavum, ivaL ivan
  pun talai Ori vAgkun'aL pariyavum,
  kAtaR ceviliyar tavirppavum tavirAtu,
  Etil ciRu ceru uRupamannO!
  n'allai manRamma pAlE-mel iyal
  tuNai malarp piNaiyal anna ivar
  maNam makiz iyaRkai kATTiyOyE.
  iTaic curattuk kaNTAr tammuLLE colliyatu. - mOtAcanAr

  390. pAlai
  ellum ellinRu; pATum kELAy-
  cellAtImO, ciRupiTi tuNaiyE!-
  vERRu munai vemmaiyin, cAttu van'tu iRuttena,
  vaLai aNi n'eTu vEl En'ti,
  miLai van'tu peyarum taNNumaik kuralE.
  puNarn'tuTan pOyinArai iTaiccurattuk kaNTAr pozutu celavum pakaiyum kATTic celavu vilakkiyatu. - uRaiyUr mutukoRRan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:05:57(இந்திய நேரம்)