தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai-mullai

 • mullai

  126. mullai
  'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
  ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
  peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
  toku mukai ilagku eyiRu Aka
  n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

  186. mullai
  Arkali ERRoTu kAr talaimaNan'ta
  kollaip punatta mullai men koTi
  eyiRu ena mukaiyum n'ATaRkut
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-em kaNNE,
  paruva varavin, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- okkUr mAcAtti.

  188. mullai
  mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
  takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
  vAl izai n'ekizttOr vArAr-
  mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.
  paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:08:18(இந்திய நேரம்)