தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cen'n'Ay-cen'n'Ay

 • cen'n'Ay

  56. pAlai
  vETTac cen'n'Ay kiLaittUN miccil
  kuLavi moytta azukaR cil n'Ir
  vaLaiyuTaik kaiyaL, emmoTu uNIiyar,
  varukatil amma, tAnE;
  aLiyaLO aLiyaL, en n'ejcu amarn'tOLE!
  talaimakan koNTutalaip piritalai maRuttut tAnE pOkinRavazi,iTaiccurattin pollAgku kaNTu, kURiyatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:17:15(இந்திய நேரம்)