தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KonRai-konRai

 • konRai

  21. mullai
  vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
  pon cey punai izai kaTTiya makaLir
  katuppin tOnRum putup pUg konRaik
  kAnam, 'kAr' enak kURinum,
  yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.
  paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

  66. mullai
  maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
  kal piRagku attam cenROr kURiya
  paruvam vArAaLavai, n'eritarak
  kompu cEr koTi iNar Uztta,
  vampa mAriyaik kAr ena matittE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:11:00(இந்திய நேரம்)