தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ANil-aNil

 • aNil

  41. pAlai
  kAtalar uzaiyar Akap peritu uvan'tu,
  cARu koL Urin pukalvEn manRa;
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  makkaL pOkiya aNil ATu munRil
  pulappil pOlap pullenRu
  alappen-tOzi!-avar akanRa jAnRE.
  piriviTai vERupATu kaNTu kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- aNilATu munRilAr

  49. n'eytal
  aNiR pal anna kogku mutir muNTakattu
  maNik kEz anna mA n'Irc cErppa!
  immai mARi maRumai Ayinum.
  n'I Akiyar em kaNavanai;
  yAn Akiyar n'in n'ejcu n'ErpavaLE.
  talaimakan parattaimATTup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL avanaik kaNTa vazi avvARRAmai n'IgkumanRE; n'Igkiyavazi, paLLiyiTattAnAkiya talaimakaRkuc colliyatu

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:16:04(இந்திய நேரம்)