தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Annam-annam

 • annam

  205. n'eytal
  minnuc cey karuviya peyal mazai tUgka
  vicumpu ATu annam paRai n'ivan'tAgku,
  polampaTaip polin'ta veN tEr ERi,
  kalagku kaTaR tuvalai Azi n'anaippa,
  inic cenRananE, iTu maNaR cErppan;
  yAgku aRin'tanRukol-tOzi!-en
  tEm kamaz tiru n'utal Urtarum pacappE?
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - ulOccan

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:19:30(இந்திய நேரம்)