தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'elli-n'elli

 • n'elli

  201. kuRijci
  amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
  pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
  n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
  n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
  muL il am paNai mUgkilil tUgkum
  kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
  malai kezu n'ATanai varum enROLE!
  kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  209. pAlai
  curan'talaippaTTa n'elliam pacug kAy
  maRap pulik kuruLai kOL iTam karakkum
  iRappu arug kunRam iRan'ta yAmE,
  kuRu n'aTaip puL uLLalamE, n'eRimutal
  kaTaRRil kalitta muTac cinai veTcit
  taLai aviz pal pOtu kamazum
  mai irug kUn'tal maTan'tai n'aTpE.
  poruL muRRi maRuttarum talaimakan tOzikku uraippAnAyk kizattiyait teruTTiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  235. pAlai
  Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
  tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
  kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
  maraiyinam Arum munRil
  pul vEy kurampai n'allOL UrE.
  varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  317. kuRijci
  puri maTa maraiyAn karu n'arai n'al ERu
  tIm puLi n'elli mAn'ti, ayalatu
  tEm pAy mA malar n'aTugka veytu uyirttu,
  Ogku malaip paij cunai parukum n'ATan
  n'ammai viTTu amaiyumO maRRE-kaimmika
  vaTa pula vATaikku azi mazai
  ten pulam paTarum taN pani n'ALE?
  piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturaik kaNTaratattan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:30(இந்திய நேரம்)