தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kutirai (mA)-kutirai (mA)

 • kutirai (mA)

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  250. pAlai
  paral avaR paTu n'Ir mAn'ti, tuNaiyOTu,
  iralai n'al mAn n'eRimutal ukaLum
  mAlai vArA aLavai, kAl iyal
  kaTu mAk kaTavumati-pAka!-n'eTu n'Irp
  poru kayal muraNiya uNkaN
  teri tIm kiLavi terumaral uyavE.
  talaimakan pAkaRku uraittatu. - n'AmalAr makan iLagkaNNan

  336. kuRijci
  ceRuvarkku uvakai Aka, teRuvara,
  Igkanam varupavO?-tEm pAy tuRaiva!-
  ciRu n'A oN maNi viLari Arppak
  kaTu mA n'eTun' tEr n'Emi pOkiya
  irug kazi n'eytal pOla,
  varun'tinaL, aLiyaL-n'I pirin'ticinOLE,
  talaimakan iravukkuRi n'ayan'tAnait tOzi colliyatu maRuttatu. - kunRiyan

  385. kuRijci
  palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
  cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
  ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
  iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
  peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
  anRai anna n'aTpinan;
  putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.
  vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:17:01(இந்திய நேரம்)