தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mallikai (kuLavi)-mallikai (kuLavi)

 • mallikai (kuLavi)

  56. pAlai
  vETTac cen'n'Ay kiLaittUN miccil
  kuLavi moytta azukaR cil n'Ir
  vaLaiyuTaik kaiyaL, emmoTu uNIiyar,
  varukatil amma, tAnE;
  aLiyaLO aLiyaL, en n'ejcu amarn'tOLE!
  talaimakan koNTutalaip piritalai maRuttut tAnE pOkinRavazi,iTaiccurattin pollAgku kaNTu, kURiyatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  59. pAlai
  patalaip pANip paricilar kOmAn
  atalaik kunRattu akal vAyk kuNTu cunaik
  kuvaLaiyoTu potin'ta kuLavi n'ARu n'aRu n'utal
  tavvena maRapparO-maRRE; muyalavum,
  curam pala vilagkiya arum poruL
  n'irampA Akalin, n'ITalO inRE.
  piriviTai azin'ta kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mOcikIranAr

  100. kuRijci
  aruvip parappin aivanam vittip
  paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
  kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
  kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
  valvil Ori kollik kuTavaraip
  pAvaiyin maTavan'tanaLE-
  maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.
  pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

  136. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'uNagkik
  kaTuttalum taNitalum inRE; yAnai
  kuLaku menRu AL matam pOlap
  pANiyum uTaittu, atu kANun'arp peRinE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - miLaipperug kan'tan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:12:45(இந்திய நேரம்)