தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAmarai-tAmarai

 • tAmarai

  127. marutam
  kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
  uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
  kazaniam paTappai kAjci Ura!
  oru n'in pANan poyyan Aka,
  uLLa pANar ellAm
  kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.
  pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  376. n'eytal
  man uyir aRiyAt tun arum potiyil
  cUruTai aTukkattu Aram kaTuppa,
  vEnilAnE taNNiyaL; paniyE,
  vAgkukatir tokuppak kUmpi, aiyena,
  alagku veyil potin'ta tAmarai
  uLLakattanna ciRu vemmaiyaLE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- paTumarattu mOcik koRRan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:11:21(இந்திய நேரம்)