தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CuRA (kOTTumIn)-cuRA (kOTTumIn)

 • cuRA (kOTTumIn)

  230. n'eytal
  amma vAzi, tOzi! koNkan-
  tAn atu tuNikuvanallan; yAn en
  pEtaimaiyAl perun'takai kezumi,
  n'Otakac ceytatu onRu uTaiyEnkollO?-
  vayac cuRA vazagku n'Ir attam
  tavac cil n'ALinan varavu aRiyAnE.
  valitAkak kuRik kuRai n'ayappittatu. - aRivuTai n'ampi

  269. n'eytal
  cEyARu cenRu, tunaipari acAvAtu,
  ucAvun'arp peRinE n'anRuman tilla-
  vayac cuRA eRin'ta puN taNin'tu, en'taiyum
  n'Il n'iRap perug kaTal pukkanan; yAyum
  uppai mARi veNNel tarIiya
  uppu viLai kazanic cenRanaL; atanAl,
  pani iru parappin cErppaRku,
  'ini varin eLiyaL' ennum tUtE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu - kallATanAr

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:21:59(இந்திய நேரம்)