தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ampal

 • Ampal

  46. marutam
  AmpaR pUvin cAmpal anna
  kUmpiya ciRakar manai uRai kurIi
  munRil uNagkal mAn'ti, manRattu
  eruvin n'uN tAtu kuTaivana ATi,
  il iRaip paLLit tam piLLaiyoTu vatiyum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti ARRuval enpatupaTac colliyatu. - mAmilATan.

  80. marutam
  kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
  perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
  yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
  ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
  n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
  munai An peru n'irai pOla,
  kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  117. n'eytal
  mAri Ampal anna kokkin
  pArval ajciya paruvaral Ir jeNTu
  kaNTal vEr aLaic celIiyar, aNTar
  kayiRu ari eruttin, katazum tuRaivan
  vArAtu amaiyinum amaika!
  ciRiyavum uLa INTu, vilaijar kaivaLaiyE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kunRiyanAr

  122. n'eytal
  paig kAl kokkin pun puRattanna
  kuNTu n'Ir Ampalum kUmpina; iniyE
  van'tanRu, vAziyO, mAlai!
  oru tAn anRE; kagkulum uTaittE!
  talaimakaL pozutu kaNTu azin'tatu. - OrampOkiyAr

  178. marutam
  ayirai paran'ta am taN pazanattu
  En'tu ezil malara tUmpuTait tiraLkAl
  Ampal kuRun'ar n'Ir vETTAgku, ivaL
  iTai mulaik kiTan'tum, n'aTugkal AnIr;
  tozutu kAN piRaiyin tOnRi, yAm n'umakku
  ariyam Akiya kAlaip
  periya n'OnRanir; n'OkO yAnE.
  kaTin'akar pukka tOzi, talaimakan puNarcci vitumpal kaNTu, munnark kaLavuk kAlattu ozukalARRinai n'inain'tu, azin'tu kURiyatu. - n'etumpalliyattai

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:09:28(இந்திய நேரம்)