தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal-n'eytal

 • n'eytal

  9. n'eytal
  yAy AkiyaLE mAayOLE-
  maTai mAN ceppil tamiya vaikiya
  peyyAp pUvin mey cAyinaLE;
  pAcaTai n'ivan'ta kaNaik kAl n'eytal
  ina mIn irug kazi Otam malkutoRum
  kayam mUzku makaLir kaNNin mAnum
  taNNam tuRaivan koTumai
  n'am mun n'ANik karappATummE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - kayamanAr

  227. n'eytal
  pUN vanain'tanna polaj cUTTu n'Emi
  vAL mukam tumippa vaL itaz kuRain'ta
  kUzai n'eytalum uTaittu, ivaN-
  tErOn pOkiya kAnalAnE.
  ciRaippuRam. - Ota jAni

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  309. marutam
  kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
  curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
  n'ITiya varampin vATiya viTinum,
  'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
  peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
  n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
  n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
  n'in inRu amaital vallAmARE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

  336. kuRijci
  ceRuvarkku uvakai Aka, teRuvara,
  Igkanam varupavO?-tEm pAy tuRaiva!-
  ciRu n'A oN maNi viLari Arppak
  kaTu mA n'eTun' tEr n'Emi pOkiya
  irug kazi n'eytal pOla,
  varun'tinaL, aLiyaL-n'I pirin'ticinOLE,
  talaimakan iravukkuRi n'ayan'tAnait tOzi colliyatu maRuttatu. - kunRiyan

  397. n'eytal
  n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
  n'eytal mA malarp peyta pOla
  Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
  tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
  'annAy!' ennum kuzavi pOla,
  innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
  n'in varaippinaL en tOzi;
  tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.
  varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan

  401. n'eytal
  aTumpin Ay malar viraii, n'eytal
  n'eTun' toTai vEyn'ta n'Ir vAr kUn'tal
  Orai makaLir ajci, Ir jeNTu
  kaTalil parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akku viLaiyATalum kaTin'tanRu,
  aitE kamma, mey tOy n'aTpE!
  vERupATu kaNTu iRceRikkappaTTa talaimakaL, tannuLLE colliyatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:11:42(இந்திய நேரம்)