தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Omai

 • Omai

  79. pAlai
  kAna yAnai tOl n'ayan'tu uNTa
  poritAL Omai vaLi poru n'eTuj cinai
  alagkal ulavai ERi, oyyenap
  pulampu taru kurala puRavup peTai payirum
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUrc
  cErn'tanarkollO tAmE-yAm tamakku
  ollEm enRa tappaRkuc
  collAtu Ekal valluvOrE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIranakkan

  124. pAlai
  umaNar cErn'tu kazin'ta marugkin, akan talai,
  Ur pAzttanna Omaiam perug kATu
  innA enRir Ayin,
  iniyavO-peruma!-tamiyOrkku manaiyE?
  puNarn'tu uTan pOka n'inaitta talaimakaL oziyap pOkaluRRa talaimakaRkut tOzi colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  207. pAlai
  'ceppinam celinE celavu aritu Akum' enRu,
  atta Omai am kavaTTu irun'ta
  inam tIr parun'tin pulampu koL teL viLi
  curam cel mAkkaTku uyavut tuNai Akum
  kal varai ayalatu tol vazagku ciRu n'eRi,
  n'al aTi poRippat tAayc
  cenRenak kETTa n'am Arvalar palarE.
  celavuk kuRippu aRin'tu. 'avar celvAr' enRu tOzi colla, kiztti uraittatu.- uRaiyan.

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  396. n'eytal
  pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
  viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
  eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
  Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
  vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
  mazai muzagku kaTug kural Orkkum
  kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
  makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:02:34(இந்திய நேரம்)