தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

361-370

 • 361-370

  361. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-annaikku
  uyarn'ilai ulakamum ciRitAl-avar malai
  mAlaip peyta maNam kamaz un'tiyoTu
  kAlai van'ta muzumutaR kAn'taL
  mel ilai kuzaiya muyagkalum,
  il uyttu n'aTutalum, kaTiyAtOLE.
  varaivu malin'tavazit tOzi, 'n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti colliyatu.- kapilar

  362. kuRijci
  muruku ayarn'tu van'ta mutuvAy vEla!
  cinaval Ompumati; vinavuvatu uTaiyEn;
  pal vERu uruvin cil aviz maTaiyoTu,
  ciRu maRi konRu, ivaL n'aRu n'utal n'Ivi,
  vaNagkinai koTuttiAyin, aNagkiya
  viN tOy mA malaic cilampan
  oN tAr akalamum uNNumO, paliyE?
  veRi vilakkit tOzi aRattoTu n'inRatu. - vEmpaRRUrk kaNNan kUttan

  363. marutam
  kaNNi maruppin aNNal n'al ERu,
  ceg kAR patavin vAr kural kaRikkum
  maTak kaN maraiyA n'Okki, veytuRRu,
  pul arai ukAay vari n'izal vatiyum
  innA aruj curam iRattal
  initO-peruma!-in tuNaip pirin'tE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi kizavaRkuc colliyatu. - cellUrk koRRan

  364. marutam
  aril pavarp pirampin vari puRa n'Irn'Ay
  vALai n'AL irai peRUum Uran
  pon kOl avir toTit taR kezu takuvi
  eR puRagkURum enpa; teRRena
  vaNagku iRaip paNait tOL el vaLai makaLir
  tuNagkai n'ALum van'tana av varaik
  kaN pora, maRRu atankaN avar
  maNam koLaRku ivarum maLLar pOrE.
  vERu oru parattai tannaip puRagkURinAL enak kETTa iRparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpak kURiyatu. - auvaiyAr

  365. kuRijci
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizn'tu pani AnAvE-
  tun aru n'eTu varait tatumpi aruvi
  taNNen muzavin imiz icai kATTum
  marugkil koNTa palavin
  perug kal n'ATa! n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  'yAn varaiyun'tuNaiyum ARRavallaLO?' ena vinaviya kizavaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'alveLLi

  366. kuRijci
  pAl varain'tu amaittal allatu, avarvayin
  cAlpu aLan'tu aRitaRku yAam yArO?-
  vERu yAn kURavum amaiyAL, atan talaip
  paig kaN mAc cunaip pal piNi avizn'ta
  vaL itaz n'Ilam n'Okki, uL akaipu,
  ozuku kaNNaL Aki,
  pazutu anRu amma, iv Ayizai tuNivE.
  kAval mikutikkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu, iv vERupATu eRRinAn Ayatu?' enRu cevili vinAva, tOzi kURiyatu. - pEricAttan

  367. marutam
  koTiyOr n'alkAr Ayinum, yAza n'in
  toTi viLagku iRaiya tOL kavin peRIiyar,
  uvakkAN-tOzi!-av van'ticinE-
  toyyal mA mazai toTagkalin, avar n'ATTup
  pUcal Ayam pukanRu izi aruvi
  maNNuRu maNiyin tOnRum
  taN n'aRun' tuRukal Ogkiya malaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzi talaimakaTkuk kaziyuvakai mItUrAmai uNarttiyatu;varaivu n'ITTitta iTattu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRum vakaiyAn ARRuvittatUum Am. -

  368. marutam
  melliyalOyE! melliyalOyE!
  n'al n'AN n'Itta pazi tIr mAmai
  vanpin ARRutal allatu, ceppin,
  colla kiRRA melliyalOyE!
  ciRiyarum periyarum vAzum UrkkE,
  n'AL iTaip paTAa n'aLi n'Ir n'Ittattu
  iTikaraip peru maram pOla,
  tItu il n'ilaimai muyagkukam palavE.
  varaivu malin'ta tOzikkuk kizatti kURiyatu. - n'akkIrar

  369. pAlai
  atta vAkai amalai vAl n'eRRu,
  ari Ar cilampin, arici Arppak
  kOTai tUkkum kAnam
  celvAm-tOzi!-n'alkinar n'amarE.
  tOzi kizattikku uTan pOkku uNarttiyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  370. mullai
  poykai Ampal aNi n'iRak kozu mukai
  vaNTu vAy tiRakkum taN tuRai UranoTu
  iruppin, iru marugkinamE; kiTappin,
  villaka viralin porun'ti; avan
  n'al akam cErin, oru marugkinamE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enpatu kETTaparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - villaka viralinAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:31:10(இந்திய நேரம்)