தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuragku (kaTuvan, Man'ti, Mucu, Mayirkkalai, Ukam)-kuragku (kaTuvan, Man'ti, Mucu, Mayirkkalai, Ukam)

 • kuragku (kaTuvan, man'ti, mucu, mayirkkalai, Ukam)

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  29. kuRijci
  n'al urai ikan'tu, pul urai tAay,
  peyal n'Irkku ERRa pacugkalam pOla
  uLLam tAgkA veLLam n'In'ti,
  aritu avAvuRRanai-n'ejcE!-n'anRum
  peritAl amma n'in pUcal, uyar kOTTu
  makavuTai man'ti pOla
  akan uRat tazIik kETkun'arp peRinE.
  iravukkuRi maRukkappaTTa talaimakan, 'ivar emmai maRuttAr' enRu varain'tu koLLa n'inaiyAtu, pinnum kUTutaRku avAvuRRa n'ejcinai n'Okkik kURiyatu. - auvaiyAr

  38. kuRijci
  kAna majjai aRai In muTTai
  veyil ATu mucuvin kuruLai uruTTum
  kunRa n'ATan kENmai enRum
  n'anRuman vAzi-tOzi!-uNkaN
  n'IroTu OrAgkut taNappa,
  uLLAtu ARRal valluvOrkkE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tanatu ARRAmai tOnRat tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  69. kuRijci
  karug kaT tAk kalai perum piRitu uRRena,
  kaimmai uyyAk kAmar man'ti
  kallA van paRaz kiLaimutal cErtti,
  Ogku varai aTukkattup pAyn'tu uyir cekukkum
  cAral n'ATa! n'aTu n'AL
  vAral; vAziyO! varun'tutum yAmE!
  tOzi iravukkuRi maRuttatu. - kaTun'tOT karavIran

  90. kuRijci
  eRRO vAzi?-tOzi!-muRRupu
  kaRi vaLar aTukkattu iravil muzagkiya
  magkul mA mazai vIzn'tena, pogku mayirk
  kalai toTa izukkiya pU n'ARu palavuk kani,
  varai izi aruvi uNtuRait tarUum
  kunRa n'ATan kENmai
  men tOL cAyttum cAlpu InRanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRamAkattOzi kURiyatu. - maturai ezuttALan cEn'tan pUtan

  121. kuRijci
  meyyE, vAzi?-tOzi-cAral
  maip paTTanna mA muka mucukkalai
  ARRap pAyAt tappal ERRa
  kOTToTu pOkiyAgku, n'ATan
  tAn kuRi vAyAt tappaRkut
  tAm pacan'tana, en taTa men tOLE.
  iravukkuRi varum talaimakan ceyyum kuRi piRitu onRanAl n'ikazn'tu, maRRu avan kuRiyai ottavazi, av oppumaiyai meypporuLAka uNarn'tu cenRu, ANTu avanaik kANAtu t

  153. kuRijci
  kunRak kUkai kuzaRinum, munRiR
  palavin iruj cinaik kalai pAyn'tu ukaLinum,
  ajcumman; aLittu-en n'ejcam!-iniyE,
  Ar iruT kagkul avarvayin
  cAral n'IL iTaic celavu AnAtE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozukukinRuzi, 'n'Am avarai vERupaTuttaRkuk kAraNam ennai?' enRa tOzikku, 'avar varavu n'amatu ARRAmaikkuk kAraNam Am' enat talaimak

  249. kuRijci
  ina mayil akavum maram payil kAnattu,
  n'arai muka Ukam pArppoTu panippa,
  paTu mazai pozin'ta cAral avar n'ATTuk
  kunRam n'Okkinen-tOzi!-
  paNTaiyaRRO, kaNTicin, n'utalE?
  varaiviTai vaippa, 'ARRAkiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  278. pAlai
  uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
  muRi kaNTanna mellen cIRaTic
  ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
  koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
  UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
  ErppanaErppana uNNum
  pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

  288. kuRijci
  kaRi vaLar aTukkattu AgkaN, muRi arun'tu
  kuragku orugku irukkum perug kal n'ATan
  iniyan; Akalin, inattin iyanRa
  innAmaiyinum, initO-
  initu enappaTUum puttEL n'ATE?
  talaimakanatu varavuNarn'tu, 'n'amperumAn n'amakku anpilan' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kapilar

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:17:08(இந்திய நேரம்)