தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KALai (ERu, Oruttal)-kALai (ERu, Oruttal)

 • kALai (ERu, oruttal)

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  344. mullai
  n'ORROr manRa-tOzi!-taNNenat
  tURRum tuvalaip panik kaTun' tigkaL
  pulam payir arun'ta aNNal ERRoTu
  n'ilam tUgku aNala vIgku mulai ceruttal
  pAl vArpu, kuzavi uLLi, n'irai iRan'tu,
  Urvayin peyarum punkaN mAlai,
  arum peRal poruT piNip pOkip
  pirin'tu uRai kAtalar vara, kANpOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - kuRugkuTi marutan

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:16:54(இந்திய நேரம்)