தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAkkai-kAkkai

 • kAkkai

  210. mullai
  tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
  pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
  muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
  ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
  perun' tOL n'ekiztta cellaRku
  virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.
  pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

  246. n'eytal
  'perug kaTaR karaiyatu ciRu veN kAkkai
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai mayakki,
  panik kazi tuzavum pAnAL, tanittu Or
  tEr van'tu peyarn'tatu' enpa. ataRkoNTu,
  Orum alaikkum annai; piRarum
  pinnu viTu katuppin min izai makaLir
  iLaiyarum maTavarum uLarE;
  alaiyAt tAyaroTu n'aRpAlOrE.
  ciRaippuRam. - kapilar

  313. n'eytal
  perug kaTaR karaiyatu ciRuveN kAkkai
  n'Ittu n'Ir irug kazi irai tErn'tu uNTu,
  pUk kamaz potumparc cEkkum tuRaivanoTu
  yAttEm; yAttanRu n'aTpE;
  avizttaRku aritu; atu muTin'tu amain'tanRE.
  iravukkuRi van'tu ozukug kAlattut talaimakanatu varavu uNarn'tu, 'paNpilar' enRu iyaRpazitta tOzikku, 'avarOTu piRan'ta n'aTpu aziyAta n'aTpanRO!' enRu,ciRaippu

  334. n'eytal
  ciRu veN kAkkaic cev vAyp perun'tOTu
  eRi tirait tivalai Irm puRam n'anaippa,
  pani pulan'tu uRaiyum pal pUg kAnal
  iru n'Irc cErppan n'Ippin, oru n'am
  in uyir allatu, piRitu onRu
  evanO-tOzi!-n'Am izappatuvE?
  'varaiviTai ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - iLam pUtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:19:37(இந்திய நேரம்)