தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAzai (kaitai)-tAzai (kaitai)

 • tAzai (kaitai)

  163.n'eytal
  yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
  ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
  mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
  veL vIt tAzai tirai alai
  n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?
  tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

  219. n'eytal
  payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
  n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
  ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
  'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
  vallA kURiyirukkum; aL ilait
  taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
  iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.
  ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

  226. n'eytal
  pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
  viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
  mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
  n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
  tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
  kuruku ena malarum perun' tuRai
  virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

  228. n'eytal
  vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
  kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
  kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
  tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
  n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
  n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.
  kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

  245. n'eytal
  kaTal am kAnal Ayam Ayn'ta en
  n'alam izan'tataninum, n'ani innAtE-
  vAL pOl vAya kozu maTal tAzai
  mAlai vEl n'ATTu vEli Akum
  mellam pulampan koTumai
  pallOr aRiyap paran'tu veLippaTinE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - mAlai mARan

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

  345. n'eytal
  izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
  varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
  tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
  tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
  tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
  izumena olikkum AgkaN
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?
  pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:23(இந்திய நேரம்)