தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

221-230

 • 221-230

  221. mullai
  avarO vArAr-mullaiyum pUttana;
  paRiyuTaik kaiyar maRiyinattu oziya,
  pAloTu van'tu kUzoTu peyarum
  ATuTai iTaimakan cennic
  cUTiya ellAm ciRu pacu mukaiyE.
  piriviTaip paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - uraiyUr mutu koRRan

  222. kuRijci
  talaip puNaik koLinE, talaip puNaik koLLum;
  kaTaip puNaik koLinE, kaTaip puNaik koLLum;
  puNai kaiviTTup punalOTu ozukin,
  ANTum varukuvaL pOlum-mANTa
  mArip pittikattu n'Ir vAr kozu mukaic
  cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN
  tuLi talait talaiiya taLir annOLE.
  peTTa vAyil peRRu iravu valiyuRuttatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  223. kuRijci
  'pEr Ur koNTa Arkali vizavil
  celvAm celvAm' enRi; anRu, ivaN
  n'allOr n'alla palavAl tilla;
  tazalum taTTaiyum muRiyum tan'tu, 'ivai
  ottana n'inakku' enap poyttana kURi,
  annai Ompiya Ay n'alam
  ennai koNTAn; yAm innamAl iniyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu. vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti kURiyatu. - maturaik kaTaiyattAr makan veNNAkan

  224. pAlai
  kavalai yAtta avala n'IL iTaic
  cenROr koTumai eRRi, tujcA
  n'Oyinum n'Oy AkinRE-kUvaR
  kurAl An paTu tuyar irAvil kaNTa
  uyartiNai Uman pOlat
  tuyar poRukkallEn, tOzi n'OykkE.
  piriviTai 'iRan'tupaTum' enak kavanRa tOzi kETpak kizatti uraittatu.- kUvan main'tan

  225. kuRijci
  kanRu tan paya mulai mAn'ta, munRil
  tinai piTi uNNum perug kal n'ATa!
  keTTa iTattu uvan'ta utavi kaTTil
  vIRu peRRu maRan'ta mannan pOla,
  n'anRi maRan'tu amaiyAy Ayin, men cIrk
  kali mayiR kalAvattanna ivaL
  oli men kUn'tal uriyavAl n'inakkE.
  varaiviTai vaittup pirivARkut tOzi colliyatu. - kapilar

  226. n'eytal
  pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
  viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
  mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
  n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
  tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
  kuruku ena malarum perun' tuRai
  virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

  227. n'eytal
  pUN vanain'tanna polaj cUTTu n'Emi
  vAL mukam tumippa vaL itaz kuRain'ta
  kUzai n'eytalum uTaittu, ivaN-
  tErOn pOkiya kAnalAnE.
  ciRaippuRam. - Ota jAni

  228. n'eytal
  vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
  kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
  kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
  tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
  n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
  n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.
  kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

  229. pAlai
  ivan ivaL aimpAl paRRavum, ivaL ivan
  pun talai Ori vAgkun'aL pariyavum,
  kAtaR ceviliyar tavirppavum tavirAtu,
  Etil ciRu ceru uRupamannO!
  n'allai manRamma pAlE-mel iyal
  tuNai malarp piNaiyal anna ivar
  maNam makiz iyaRkai kATTiyOyE.
  iTaic curattuk kaNTAr tammuLLE colliyatu. - mOtAcanAr

  230. n'eytal
  amma vAzi, tOzi! koNkan-
  tAn atu tuNikuvanallan; yAn en
  pEtaimaiyAl perun'takai kezumi,
  n'Otakac ceytatu onRu uTaiyEnkollO?-
  vayac cuRA vazagku n'Ir attam
  tavac cil n'ALinan varavu aRiyAnE.
  valitAkak kuRik kuRai n'ayappittatu. - aRivuTai n'ampi

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:31(இந்திய நேரம்)